Retningslinjer for GambinoMafia.no
SITAT
§ 1: - Utestengelse av brukerkontoer

Vi forebeholder oss retten til å fjerne, deaktivere eller utestenge din brukerkonto om du av ulike årsaker ikke har fulgt våre retningslinjer. Vi tar ikke ansvar for tap av gullmedlem eller andre verdier du har mistet som følge av deaktivering av din brukerkonto pga. regelbrudd i spillet.


SITAT
§ 2: - Tap av verdier

Gambinomafia er et tekstbasert nettspill som er gratis å spille, og krever kun tilgang til internett.
Spillet tar ikke ansvar om du taper noen form for verdier på spillet som ikke er forårsaket av spillets utvikler eller ledelse.


SITAT
§3:- Informasjonslagring

Gambinomafia.no lagrer automatisk informasjon fra din nettleser. Informasjonen kan være cookies, IP-adresser, og all informasjon/aktivitet innenfor spillet.
Vi samler også all informasjon du oppgir under registrering.
Vi fraskriver oss ansvar for all informasjon som andre brukere skriver eller lagrer på spillet på private meldinger, support funksjonene, forumet, brukerprofiler eller andre steder på spillet.

Personalia som e-post adresse, IP-adresse og lignende vil kun være tilgjengelig for spillets ledelse(Moderator eller høyere). Gambinomafia.no vil ikke gi bort personalia til en tredjepart uten ditt samtykke.


SITAT
§ 4: - Filopplasting

Vi i ledelsen på Gambinomafia.no fraskriver oss all ansvar i henhold til hva brukere legger ut på våre nettsider.
Vi som ledelse fraskriver oss ansvar for hva du eventuelt skulle publisere og forbeholder oss retten til å slette/endre all materiell som du har lastet opp på våre nettsider uten forvarsel.
Vi tar heller ikke ansvar for eventuelle lovbrudd du begår ved og f.eks. laste opp skadepåvirkende filer eller bilder som du ikke har patent/copyright på.


SITAT
§ 5: - Registrering

Ved registrering av brukerkonto godtar du at dersom du under noen omstendigheter skulle registrere en eller flere brukere på din lokale IP adresse grunnet familie/venner er du som bruker forpliktet til å informere ledelsen ved Gambinomafia om dette.

En Moderator/Administrator har til enhver tid rettigheter til å utestenge/deaktivere din brukerkonto dersom det viser seg å være mer en 1 bruker registrert på din lokale IP-adresse.
Dette vil kun forekomme dersom du unnlater informasjon ovenfor ledelsen og det er stor mistanke om flere brukere. Ved brudd på §5 vil vi benytte §1.


SITAT
§ 6: - Grafisk innhold

Vi gjør oppmerksom på at spillet kan inneholde grafisk innhold som kan virke støtende.


SITAT
§ 7: - Negative omtaler

Det er ikke tillatt å promotere negative omtaler om spillet, eller spillets ledelse.
Innhold vil bli slettet uten forvarsel, benytt support funksjonen slik at spillets ledelse kan ta stilling til eventuell kritikk.


Gambinomafia.no's offisielle reglement:Retningslinjer for det administrative


SITAT
§1: - Ledelsen's rettigheter

En Administrator/Moderator har til enhver tid rettigheten til å utestenge din bruker fra å kunne utføre handlinger på nettsiden. Vi forbeholder oss retten til å både ip-banne/deaktivere din brukerkonto om det er brudd på spillets retningslinjer eller har hensiktsmessige årsaker og grunnlag for det.


SITAT
§2 – Ledelse og kontakt med brukere

Du er til enhver tid forpliktet til å svare på alle spørsmål stilt av en representant av ledelsen, på en hyggelig og imøtekommende måte. Dersom dette ikke opprettholdes kan din brukerkonto i verste fall utestenges fra spillet i henhold til §1. I enkelttilfeller kan man utestenges fra kommunikasjonsmidlene på spillet som chat, forum etc.


SITAT
§3: - Saksbehandling

All bevismateriale som kommer inn er det opp til ledelsen å vurdere om det er et godt nok bevismateriale ut fra hva saken innebærer.
Chat samtaler sees ikke på som bevismateriale med tanke på at her kan det være mye som ikke stemmer eller at bildebeviset er manipulert.

ledelsen innenfor spillet ser seg pliktig til å se på alle bevis materialer som kommer inn i hver enkel sak om saken er slik at ledelsen mener at dette er noe som ledelsen må jobbe videre med.
En bruker forpliktes å svare på meldinger sendt fra en representant av ledelsen, ref §2


SITAT
§4: - Falsk identitet – Brukernavn

Du har under ingen omstendigheter lov å utgi deg for å være en i ledelsen.
Du skal ikke benytte brukernavn som minner om eller kan forveksles med personer i ledelsen.
På lik linje kan du ikke benytte deg av brukernavn som kan være støtende eller på andre måter krenkende ovenfor andre spillere.

Dersom dette forekommer vil du bli bedt om å endre brukernavn, dersom det ikke imøtekommes vil din bruker bli permanent deaktivert.

Det tillates heller ikke å benytte navn eller brukernavn på medlemmer i ledelsen i forbindelse med svindling. Dette kan i verste fall medføre permanent utestengelse fra spillet.


SITAT
§5: - Tilbake stilling av spillet

Om spillet blir tilbakestilt på grunn av serverfeil, tekniske feil eller fordi ledelsen mener det er nødvendig står vi ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av dette.

Dette gjelder penger, resurser på spillet, tidsforbruk eller andre tap som medfører at du som bruker mister eventuelle eiendeler innenfor spillet.

Vi står ikke ansvarlig for tap av resurser eller andre økonomiske ting på din brukerkonto. Tapte verdier vil ikke bli refundert, med mindre det foreligger en hensiktsmessig begrunnelse for det.


SITAT
§6: - Feil i funksjoner

All funn av bug eller feil innenfor spillets funksjoner skal rapporteres til ledelsen via support umiddelbart.

Ved utnyttelse av bug eller feil uten å varsle ledelsen om dette vil §1 bli tatt i bruk og du som bruker kan i verste fall bli utestengt fra spillet for å utelukke informasjon om feil i spillet.

Vi verdsetter tilbakemeldinger som fører til at en bug blir løst, og gir verdier i spillet i de situasjoner informasjonen du oppgir oss forenkler prosessen for at feilen blir rettet.

Vi belønner ut i fra følgende rammer :
Ledelsen definerer hvor omfattende feilen er, utbetalinger skjer først når feilen er løst.

Kritisk- 150 millioner (f.eks funksjoner som tilegner spiller økonomiske fordeler utenfor spillets rammer, serverfeil, manipulasjon av kode, eller gir andre fordeler i form av rank eller gjenstander i spillet)

Viktig - 50 millioner (f.eks en funksjon som ikke virker som den skal, skaper treghet i spillopplevelsen eller har andre faktorer som påvirker spillet)

Lav - 5 millioner (f.eks skrivefeil, en side som ikke lenger eksisterer)


SITAT
§7 - Svindelforsøk

Svindling er tillatt i den grad det ikke går utover IRL økonomien til spillerne.
Dette vil straffes med både deaktivering og utestengelse, vi fraskriver oss eventuelle saksbehandlinger ift refusjon, og ber bruker ordne opp privat.


SITAT
§8 – Donasjon av verdier

Iht. spillets flyt, ses alle donasjoner av verdier oversendt til ledelsen på som verdier ut av spill,

Det vil ikke foreligge noe krav om tilbakebetaling.
Spillets ledelse kan donere penger opptjent via spillet, men skal ikke genere penger eller utstede økonomiske fordeler til medspillere.


SITAT
§9: - Bruk av tredjepartsprogram

Du som bruker forplikter deg til å ikke bruke programmer eller script som spiller for deg, også kalt spill bot. Ved mistanke om bruk av bot vil ledelsen bestemme ut i fra hvor stor mistanken er og ta en helhetsvurdering på om du som bruker skal utestenges ved bruk av §1.
Hva som beregnes som juks er det ledelsen som bestemmer og all form for hacking og juksing er forbudt.


SITAT
§10: - Brukertilgjengelighet

Det er ikke lov å ha mer enn 1 tilgjengelig brukerkonto, ved mistanke om 2 eller flere brukere har ledelsen rettigheten til å midlertidig deaktivere deg inntil du kan dokumentere godt nok at det ikke er tilfelle.

Du som bruker har ikke lov til å spille på andres brukerkontoer eller la andre spille for deg eller overta brukerkontoer fra andre medspillere.

Du som bruker har ikke lov å bruke andres brukere til å snakke på forum/support/personlig melding for deg om du eventuelt har blitt deaktivert for brudd på retningslinjene.

Vennligst bruk kontaktskjemaet ved innloggingen eller opprett en ny bruker. Brudd vil føre til §1 for den aktuelle.

Ved registrering av ny bruker, forpliktes du å informere ledelsen om at bruker med status "respawn" skal deaktiveres.

Det er heller ikke tillatt å veksle verdier mellom brukerkontoer på samme ip adresse, med mindre det fremkommer dokumentasjon til ledelsen på at det er unike brukere på samme adresse.


SITAT
§11: - Verdioverføringer fra gammel til ny konto.

Vi tillater ikke overføring av verdier/vaulta fra gammel konto til ny,
Vi tillater ikke overføring av poeng, gjenstander eller Firma
Vi tillater derimot overføring av Gullmedlem, ettersom dette er en løpende tjeneste, kontakt support.

Ved tilfeller hvor ledelsen registrerer klart forsøk på å overføre verdier fra gammel bruker til ny,
uavhengig av metode, har ledelsen rett til å fjerne verdier på den aktuelle brukeren.

Vi har loggsystemer som avslører dette, og vi vil uten forvarsel fjerne verdier på ny konto, verdier ses da på som ut av spill.SITAT
§12 - Brukernavn / konto bytte

Vi gjør oppmerksom på at det kun er tillatt å ha 1 tilgjengelig brukerkonto.
Brukernavn kan endres hver 30 dag(eller 1 kalender måned etter forrige endring..
Kontobytte er kun tillatt når hovedkonto er i status drept, deaktivert
eller i de tilfeller hvor konto er utestengt fra spillet.

Ta kontakt med support ved ønsker om konto eller navnebytte (1 gang per 30d).
Maksimalt tillate tegn restrikteres til 12 tegn(inklusiv mellomrom)


Retningslinjer for bruk av våre kommunikasjons sektorer.


SITAT
§1: - Kommunikasjonsvilkår

Trakassering, trusler, rasisme, personangrep eller andre ting som kan virke krenkende mot andre spillere, er ikke tillatt. Dette påpeker at du som spiller ikke har lov til å komme med et direkte personangrep mot noen innenfor spillets kretser, ved brudd fører dette til at §1 blir tatt i bruk eller advarsel, basert på en helhetsvurdering fra ledelsen.


SITAT
§2: - Språk og kommunikasjon

Gambinomafia er en platform hvor det kan forekomme uenigheter, diskusjoner og tøft språkbruk.

I offentlig chat og forum restrikteres språk til den grad at det ikke går over til et direkte person angrep.
Dette omfattes som mobbing og trakassering, og vil konsekvent bli straffet iht rammer gitt i denne paragraf.

Mindre alvorlige overtredelser – 30 min – 1 time
1 ban - 6 timer
2 ban – 12 timer
3 ban – 3 dager
4 ban – 5 dager
5 ban – Utestengelse på ubestemt tid(evaluerings sak for ledelsen)

Vennligst styr unna SMS-språk, unødvendig bruk av store bokstaver, utropstegn/spørsmålstegn og overdrevent bruk av smilefjes.

For å unngå misforståelser i chat, pliktes forbruker å holde seg til de offisielle skriftspråkene (bokmål eller nynorsk).SITAT
§3: - Spam

Spamming innenfor kommunikasjonsfunksjonene er ikke tillatt (PM, forum, chat, gjestebok o.l). Ved overflødig spam vil §1 tas i bruk.

I enkelte situasjoner vil du kunne motta en advarsel fra en i ledelsen om dette skulle forekomme før eventuelt du blir utestengt fra spillet.

Overflødig spam defineres som om man sender flere meldinger på kort tid, og har liten relevans ift innholdet.


SITAT
§4: - Reklame

Det er ikke lov å reklamere eller diskutere andre tekstbaserte nettspill innenfor Gambinomafia.no's kretser, du som bruker forplikter deg til å ikke snakke om andre spill som kan føre til reklamasjon.
Dette gjelder også reklamering av andre nettsteder som kan føre til reklamasjon.
Ved brudd på dette vil §1 bli tatt i bruk og din bruker vil bli utestengt uten forvarsel.


SITAT
§5 – Forum

Korte, unødvendige innlegg kun egnet til å øke brukerens antall poster regnes som spam, og kan straffes deretter.

Det samme gjelder unødvendig/overdrevet bruk av smilefjes.

Emnetittelen skal beskrive trådens innhold og det skal komme klart frem av førsteinnlegget hva temaet for tråden er. Unngå overdreven bruk av store bokstaver og tegn.

Emnetittel skal være på minimum to ord.
Bumping av egne tråder skal begrenses til maksimum to ganger med minimum 24 timer mellom hver.
En har likevel lov til å svare på sine egne tråder dersom man har ny informasjon å komme med.

Hold deg til trådens tema. Merk spesielt følgende:

Skrivefeil skal ikke påpekes i tråden.
Send heller en vennlig personlig melding til vedkommende.

Mener du tråden eller innlegg i tråden strider mot retningslinjene så ikke skriv dette i tråden, men benytt gjerne rapporteringsfunksjonen.

Moderering skal ikke diskuteres i tråden som modereres. Tilbakemelding på moderering skal gjøres ved å varsle innlegget til ledelsen.informasjon


SITAT
§1 – Bilderedigering - Åndsverksloven -Eiers rett

Om en Moderator og/eller en Administrator har noen form for mistanke om brudd på copyright/patent innenfor norsk lovverk, har en med autorisert stilling lov til å be vedkommende å fremskaffe eventuelle beviser på at du som bruker ikke har brutt reglementet som går på eiers rett

Dette spesifiseres nærmere ved kommunikasjon med vedkommende i ledelsen som har funnet og/eller mistenker deg som bruker for manipulering av bilder som du ikke har rettighetene til. (Copyright)
Konsekvens for brudd på §12 bestemmes av en med autorisert stilling
og kan i verste fall utestenge din bruker i henhold til at dette er brudd på Åndsverksloven og spillets reglement.

Straffeprosessen går under §1 under retningslinjene for å kunne spille.

SITAT
§2: - Oppdateringer i spillets reglement

Retningslinjene kan uten forvarsel bli endret av ledelsen og det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert om endringer. Om du er uvitende om en eller flere av reglene vil det ikke utgjøre noen forskjell for en eventuell sak.


Lykke til i spillet!

Sist oppdatert: 16.11.2023 17:49


Tilbake